Statybos taisyklės – statybinių tyrinėjimų, statinių, jų dalių, elementų, konstrukcijų, statybos produktų projektavimo, projektų bei statinio ekspertizės, statinio statymo bei naudojimo ir techninės priežiūros būdai, procedūros, praktikos nuostatos, kuriomis įgyvendinami statybos techninių reglamentų reikalavimai.

Statybos taisyklėmis siekiama statybos techninę veiklą vykdančiose įmonėse (organizacijose) įvesti optimalią tvarką:

 • įmonės valdyme;
 • santykiuose su užsakovais ir partneriais;
 • statybos procese;
 • statybos (darbų) kokybės valdyme;
 • kitose veiklos srityse;

Tuo atveju, kai statybos taisyklės yra įrašytos į projektavimo ar rangos sutartį, taip pat norint rengti ypatingų statinių projektus ir vykdyti ypatingų statinių statybą ir įgyti atitinkamos veiklos atestatą – jos yra privalomos.

UAB „ARKASTA“ parengtos statybos taisyklės visiškai atitinka statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2007 “Normatyviniai statybos techniniai dokumentai” reikalavimus ir pagal paskirtį gali būti naudojamos įmonės atliekamų statybos darbų technologijos ir kokybės reikalavimų reglamentavimui, įmonės atestacijai bei sutartiniuose santykiuose su kitais asmenimis.

UAB „ARKASTA“ konsultuoja įmones rengiant tokias aktualios redakcijos Statybos taisykles:

 • St 01 „Bendrieji statybos darbai“
 • St 02 „Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomieji paveldosaugos ir tvarkybos darbai“
 • St 03 „Elektrotechnikos darbai“
 • St 04 „Statinio inžinerinių sistemų (apsaugos ir gaisro signalizacijos, vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės, kompiuterinių tinklų, automatikos ir elektros įrenginių, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų ir tinklų) įrengimo darbai“
 • St 05 “Statinio inžinerinių sistemų (vandentiekio, nuotekų šalintuvo), inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotakyno) montavimo, betranšėjinio inžinerinių komunikacijų teisimo darbai“
 • St 06 „Statinio inžinerinių sistemų (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo) montavimo darbai“
 • St 07 „Katilinių įrenginių irengimo taisyklės“
 • St 08 „Šilumos ir garo tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo darbai“
 • St 09 „Statinio inžinerinių sistemų (dujotiekio) montavimo, darbai“
 • St 10 „Inžinerinių tinklų (dujotiekio) įrengimo darbai“
 • St 11 „Technologinių vamzdynų ir įrenginių montavimo darbai, įrenginių paleidimo ir derinimo darbai“
 • St 12 „Naftos ir naftos produktų terminalų ir talpyklų, kitų pavojingų medžiagų talpyklų montavimo darbai“
 • St 13 „Suskystintų dujų rezervuarų montavimo darbai“
 • St 14 “Slėginių indų ir vamzdynų montavimo darbai”
 • St 15 “Gatvių tiesimo ir taisymo darbai”
 • St 16 “Geležinkelio (tame tarpe privažiavimo kelių) tiesimo ir rekonstrukcijos darbai”
 • St 17 “Kranų montavimo darbai”
 • St 18 “Hidrotechninės statybos darbai”